royalairforce25
Race Horse # Prize
1 SAR - 9 HAPPY RAGE 5 --
2 SAR - 10 IMA PHAROAH 1 --
3 SAR - 11 HARDREDCANDY 7 --
4 SAR - 12 BRAY 6 --
5 SAR - 13 REINVESTMENT RISK 5 $4.70
6 SAR - 14 BOLD GEM 5 $2.90
Total $7.60