jeffthebaker
Race Horse # Prize
1 WO - 6 BLACK SEA 3 --
2 WO - 7 CONQUISTADOR 6 --
3 WO - 8 BORN TO BE KING 2 $2.80
4 WO - 9 SHEDAT 2 $9.90
5 WO - 10 SILENT CAUSEWAY 6 $2.50
6 WO - 11 RON`S GIZMO 3 $59.10
Total $74.30