russfalter
Race Horse # Prize
1 WO - 4 Simply a Zoomer 3 --
2 WO - 5 Fresh Dreams 5 --
3 WO - 6 Rose Ring 2 --
4 WO - 7 Yasinia 2 --
5 WO - 8 Tara Dawn 9 --
Total 0 wins