mondo
Race Horse # Prize
1 WO - 1 English Conqueror 3 $29.50
2 WO - 2 Western Trouble 4 $14.90
3 WO - 3 Sky's Not Falling 3 $6.70
4 WO - 4 Hungary 7 --
5 WO - 5 Forty Smooth 9 --
6 WO - 6 Martina's Gals 5 --
7 WO - 7 Tiz a Slam 7 --
Total $51.10