nanocap
Race Horse # Prize
1 WO - 2 Silence Breakers 1 --
2 WO - 3 Strong Attitude 1 --
3 WO - 4 Bonnie Lee 1 --
4 WO - 5 Groundhog Day 9 $3.50
5 WO - 6 No Mo Temper 10 $10.20
6 WO - 7 Crumlin Queen 5 --
Total $13.70