dodobird
Race Horse # Prize
1 AQU - 7 Austrian 6 --
2 WO - 4 Frat Party 2 $15.40
3 AQU - 8 Mike's Girl 1 --
4 WO - 5 Beyond Borders 5 --
5 AQU - 9 Espresso Shot 1 $20.40
6 WO - 6 Galvaston 5 $17.40
7 AQU - 10 Memories Eternal 11 $5.00
8 WO - 7 -- n/a
9 WO - 8 -- n/a
10 WO - 9 -- n/a
11 WO - 10 -- n/a
12 WO - 11 -- n/a
13 WO - 12 -- n/a
Total $58.20